Mødedato: 20-12-2019

Santander Consumer Bank AB erhvervelse af 100 pct. af aktierne i Forso Nordic AB

Resumé

Transaktionen omfatter Santander Consumer Bank AB’s køb af Forso Nordic AB. SCB er en del af Santander Group, mens Forso Nordic hidtil har været ejet af Ford koncernen. Begge driver endvidere forskellige former for låneformidling. Begge parter er aktive inden for finansiering af motorkøretøjer både i form af lånefinansiering og gennem leasing. Begge parter yder desuden lån til bilforhandlere som virksomhedslån. For så vidt angår Forso ydes disse lån kun til Ford-forhandlere. Herudover har begge parter aktiviteter inden for forsikring af motorkøretøjer. For så vidt angår forsikring af motorkøretøjer har parterne anført, at SCB’s aktiviteter primært vedrører distribution af tredjeparters forsikringsprodukter, og at Forso ikke udfører sådanne aktiviteter. Parternes aktiviteter inden for forsikring er desuden begrænsede, og uanset hvordan forsikringsmarkedet afgrænses, vil parterne ikke have markedsandele på over 10 pct. Det samme gjorde sig gældende for parternes aktivieter inden for henholdsvis finansiel leasing og operationel leasing til motorkøretøjer, samt lån til SMV’er til brug for indkøb af motorkøretøjer, reservedele mv. Indenfor et eventuelt snævert marked for lånefinansiering af motorkøretøjer i Danmark (eksklusiv leasing) kunne deres markedsandele udgøre 20-30 %, men der ville være et betydeligt antal konkurrenter. KFST godkendte herefter fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2, 1. pkt., jf. stk. 1.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 2, 1. pk

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Financiel leasing

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet