Mødedato: 21-07-2014

Santander Consumer Finance S.A.’ køb af GE Money Bank AB

Resumé

Sagen vedrører Santander Consumer Finance S.A.s køb af GE Money Bank AB. Ved transaktionen køber Santander Consumer Finance S.A. 100 % af aktierne i GE Money Bank AB. Santander Consumer Finance S.A. er et spansk selskab og en del af Santander Group. Selskabet er aktivt inden for forbrugerfinansiering i en række Europæiske lande, herunder Danmark. GE Money Bank AB er en svensk bank og en del af the General Electric Company-konglomeratet. I Danmark tilbyder GE Money Bank forbrugerfinansiering. Begge parter er aktive på det danske detailbankmarked. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke relevant