Mødedato: 27-02-2002

SAS klager over Billund Lufthavn for misbrug af dominans

Resumé

Ved brev af 13. december 2001 klagede SAS over, at Billund Lufthavn (BLL) misbrugte sin dominerende stilling i strid med konkurrencelovens § 11. Det påståede misbrug bestod i, at BLL nægtede SAS adgang til at reklamere for udenrigsruter via Københavns Lufthavn i og omkring lufthavnen i Billund samt via lufthavnens medier, der omfattede en hjemmeside, et kundeblad og reklamer på vægge og bagagevogne. Styrelsen synes dog ikke at anse Billund Lufthavn for dominerende på markedet, og afviste, at der forelå et misbrug.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§11

Skadesteorier

Leveringsnægtelse

Brancher

Fly

Samhandeler

Ikke angivet

Produktmarkeder

markedet for markedsføring via de typer medier, som lufthavnen råder over.