Mødedato: 26-03-2003

Savo A/S klage over HÅG as’ administration af konkurrenceklausul

Resumé

Konkurrencestyrelsen behandlede i sagen en klage fra Savo A/S over selskabets konkurrent HÅG as. Begge selskaber fremstillede og markedsførte kontor- og konferencestole gennem et net af forhandlere, typisk møbel- og kontorforsyningsforretninger. HÅG as’ omsætning var betydeligt større end Savo A/S’ omsætning. Klagen fra Savo A/S vedrørte HÅG as’ administration af de selektive distributionsaftaler selskabet havde indgået med deres respektive forhandlere. HÅG as håndhævelse af aftalerne havde i en række tilfælde ført til, at forhandlerne havde opsagt deres aftaler med Savo A/S. Styrelsen fandt, at en konkurrenceklausul, der forpligtede forhandlere i et selektivt system til ikke i almindelighed at videresælge konkurrerende produkter var lovlig ifølge gruppefritagelsen “for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis”.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Møbler

Samhandeler

Ikke angivet