Mødedato: 13-06-2003

Scandlines Danmark A/S

Resumé

Scanlines havde indgået ekskusivaftale med en kunde om at denne alene måtte benytte sig af rederiets afgange, hvorved konkurrencen over Øresund blev beskadiget. For dette blev der udmålt en bøde på DKK 1,7 millioner. Sagen startede med en klage fra den daværende konkurrent Easy-Line, der sejlede mellem Gedser og Rostock, vedrørende Scandlines konkurrenceadfærd på Østersø ruterne. Konkurrencerådet vurderede herefter bl.a. de pågældende aftaler mellem busvognmændene og Scandlines og fandt, at aftalerne begrænsede konkurrencen. Rådet gav Scandlines påbud om at ophæve de pågældende aftaler, og selskabet blev anmeldt til SØK for overtrædelse af konkurrenceloven. Bødeforlægget er ikke offentligt tilgengængeligt, men sagen er omtalt i notatet Bøder efter konkurrenceloven, konkurrencerådet 27/8-2003. Den underliggende rådsafgørelse er endvidere fra 26/4-2000.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

Bøde

Opfølgninger

Nej