Mødedato: 13-11-2017

SEAS-NVE Holding A/S erhvervelse af og HMN Naturgas A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem SEAS-NVE Holding A/S og HMN Naturgas A/S. Eniig Energi A/S og SEAS-NVE Holding A/S købte i fællesskab 100 pct. af aktierne i HMN Naturgas A/S med henblik på efterfølgende opsplitning. Som følge heraf skulle den første transaktion ikke behandles efter fusionskontrolreglerne, og den efterfølgende spaltning ses som to selvstændige fusioner. Under disse overgik samtlige aktiver og passiver til henholdsvis SEAS-NVE (68 pct. værdierne) og Eniig (32 pct. af værdierne). For så vidt angår detailmarkedet for levering og salg af naturgas til privatkunder og mindre industri- og erhvervskunder overgår aktiviteterne i Østdanmark til SEAS-NVE og aktiviteterne i Vestdanmark til Eniig. Ingen af de to transaktioner gav anledning til bekymringer, hvorfor KFST godkendte dem efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant