Mødedato: 10-08-2022

Sedgwick Europa B.V.’s erhvervelse af enekontrol over Sedgwick Leif Hansen A/S

Resumé

Transaktionen omfatter, at Sedgwick Europa opnår enekontrol over Sedgwick Leif Hansen. Sedgwick Leif Hansen er aktiv inden for forsikringsrelaterede services. Sedgwick Leif Hansen leverer ydelser inden for behandling af skader fra arbejdsskader og ulykker, taksering, risikovurdering samt skadebehandling i Danmark. Sedgwick Leif Hansen leverer ydelser til bl.a. forsikringsselskaber, selvforsikrede offentlige myndigheder, kommuner, regioner og øvrige offentlige institutioner. Sedgwick Europa er del af Sedgwick-koncernen, som er en del af kapitalfonden Carlyle Group. Sedgwick-koncernen er en global udbyder af teknologibaserede løsninger til risikostyring, forsikringsstyring og integreret forretningsstyring. Sedgwick-koncernen leverer bl.a. ydelser vedrørende skadesbehandling, skadesafregning, skadesrådgivning og bygningssanering. Sedgwick-koncernen leverer forsikringsrelaterede ydelser som tredjepartsudbyder til bl.a. forsikringsgivere, selvforsikringsselskaber, genforsikringsselskaber, forsikringsmæglere og myndigheder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Samhandeler

Ikke relevant