Mødedato: 15-12-2015

Semler Gruppen A/S’ erhvervelse af Maskincenter Sjælland A/S og Mejlby & Vilsgaard A/S

Resumé

Fusionen indebærer, at Semler Gruppen A/S erhverver enekontrol med Maskincenter Sjælland A/S’ og Mejlby & Vilsgaard A/S’ aktiviteter inden for bl.a. salg af landbrugsmaskiner og reservedele af mærket John Deere samt udførelse af reparations- og servicearbejder. Fusionen mellem Semler Gruppen A/S og henholdsvis Maskincenter Sjælland A/S og Mejlby & Vilsgaard A/S er gensidigt betingede af hinanden, og blev derfor behandlet som én enkelt fusion. Semler Gruppen A/S har ikke hidtil været aktiv inden for salg af landbrugsmaskiner og dertil knyttet salg af reservedele samt reparations- og servicearbejder. Maskincenter Sjælland A/S er primært aktiv på Sjælland, hvor virksomheden har maskincenter i Næstved, Karise og Holbæk. Derudover er virksomheden aktiv på Bornholm via Maskincenter Bornholm i Klemmensker. Mejlby & Vilsgaard A/S er primært aktiv i det sydlige Jylland og i Nordjylland. Virksomheden har maskincentre i Mejlby, Brønderslev, Redsted, Vejrup og Bredebro. Da fusionen ikke gav anledning til konkurrenceproblemer, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Landbrug

Samhandeler

Ikke relevant