Mødedato: 28-06-2023

Semler Mobility Retail A/S’ erhvervelse af enekontrol over Car Holding A/S

Resumé

[RESUME]. Fusionen blev godkendt jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2, 1. pkt.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt