Mødedato: 19-06-2002

Shell Oil Companys overtagelse af Pennzoil-Quaker State Company

Resumé

Sagen vedrører en fusion af Shell Oil Company og Pennzoil-Quaker State Company (Pennzoil). Ved fusionen opkøber Shell alle aktier i Pennzoil. Shell Oil Company er en del af Royal Dutch/Shell-gruppen (Shell). Shell er et verdensomspændende vertikalt integreret olieselskab, mens Pennzoil er et verdensomspændende selskab, der producerer smøreolier og andre bilrelaterede produkter. Selskaberne har i Europa kun overlappende aktiviteter inden for smøreolier til industri og biler. Da selskabernes samlede markedsandel ikke oversteg 25 %, og da Pennzoil havde så begrænsede aktiviteter i Danmark, at fusionen ikke kunne antages at have nogen betydelig indvirkning på konkurrencen i Danmark, kunne fusionen ikke antages at ville medføre skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling, der bevirkede, at den effektive konkurrence blev hæmmet betydeligt, og Konkurrencestyrelsen godkendte derfor den 6. juni 2002 fusionen iht. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 2

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Udvinding af olie og gas

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Produktion af Olie og Naturgas. Distribution af benzin og petrokemiske produkter, eks. Smøreolie. Frostvæske og bilvoks