Mødedato: 18-06-2003

Sikkerhedstillelse ved fakturering gennem indkøbsforening

Resumé

Styrelsen behandlede i sagen en klage fra et medlem af en indkøbsforening over, at et krav om sikkerhedsstillelse som forudsætning for køb ved fakturering gennem foreningen skulle være urimeligt og i strid med konkurrenceloven. I henhold til indkøbsforeningens vedtægter kunne ledelsen kræve sikkerhedsstillelse, hvis dette skønnedes nødvendigt. Styrelsen fandt ikke, at indkøbsforeningens krav om sikkerhedsstillelse udgjorde en overtrædelse af konkurrencelovens bestemmelser om misbrug af dominerende stilling, jf. konkurrencelovens § 11, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§11, stk. 1

Samhandeler

Ikke angivet