Mødedato: 25-11-2021

Skum ApS – diskotekskartel

Resumé

En række diskoteker og deres fælles indkøbsselskab har deltaget i et kartel, hvor de har aftalt ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Nogle af aftalerne har stået på i over 15 år. Diskotekerne har erkendt overtrædelsen af konkurrenceloven og accepteret bøder. Skum ApS har accepteret en bøde på 278.000 kroner. Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra den 29. oktober 2004 til den 30. september 2016