Mødedato: 03-06-2019

Skynet Invest Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Netteam Technology A/S

Resumé

Sagen vedrører Skynet Invest Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Netteam Technology A/S. Transaktionen finder sted ved, at Skynet erhverver 70 pct. af aktiebeholdningen og stemmerne i Netteam, hvorved Skynet erhverver enekontrol over Netteam. De resterende 30 pct. af aktiekapitalen bibeholdes af Netteams nuværende ejer Netteam Consult A/S. Skynet er et dansk holdingselskab, der er ultimativt ejet af Broadnet Group Holding AS, der ligeledes ejer Broadnet AS, som er en norsk udbyder af blandt andet fiberbaserede data- og telekommunikationstjenester. Skynet ejer GlobalConnect A/S, der er aktiv inden for detaildistribution af bredbåndsforbindelser via fastnet (fibernet) i Danmark, Nordtyskland og dele af Sydsverige og derudover leverer en række relaterede ydelser, engrosdistribution og etablering af fibernet, co-location fra egne datacentre, cloudbaserede løsninger, transmission, internetløsninger og telekommunikation i Danmark og Nordtyskland. Netteam er en dansk IT-virksomhed, hvis hovedaktiviteter består i at levere IT-løsninger samt IT-service og IT-konsulentydelser til primært små og mellemstore virksomheder i Danmark. Netteam designer, implementerer og installerer IT-løsninger til virksomheder. Overordnet kan Netteams IT-produkter og IT-ydelser inddeles i fire teknologiområder, i) LAN-netværksinfrastruktur (herunder switches, routere, og trådløse access punkter), ii) sikkerhedssoftware, iii) ”collaboration” (herunder telefoner, kameraer, storskærme, IP-telefoni, videokonferencer, omstilling og kontaktcentre) samt iv) opbygning af in-house datacentre hos virksomheder. KFST havde ikke reservationer overfor fusionen og godkendte den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant