Mødedato: 18-12-2014

Solstra Investments A/S og Hotelinvest Kalvebod A/S

Resumé

Sagen vedrører Solstra Investments A/S’ overtagelse af Hotelinvest Kalvebod A/S. Ved transaktionen erhverver Solstra Investments A/S gennem datterselskabet Bella Solstra A/S alle aktierne i Hotelinvest Kalvebod A/S. Solstra Investments A/S er moderselskab i en koncern af danske selskaber, der forvaltes af Solstra Capital Partners A/S. Hotelinvest Kalvebod A/S, der er 100 pct. ejet af BRE / Copenhagen Hotel Holding A/S, ejer som det eneste ejendommen Kalvebod Brygge 5, hvorfra Hotel Marriott drives. Transaktionen indebærer et horisontalt overlap, idet Solstra Investments A/S ejer og/eller kontrollerer hotellerne Bella Sky Hotel og Crowne Plaza og dermed konkurrerer med Hotel Marriott, der ejes af Hotelinvest Kalvebod A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Hotel

Samhandeler

Ikke relevant