Mødedato: 31-08-2005

Sonofon køber Cybercity

Resumé

Sagen vedrører Sonofon Holding A/S’ (Sonofon) køb af alle aktier i Esplanaden Holding A/S, som ejer hele aktiekapitalen i Cybercity A/S (Cybercity). Ved fusionen får Sonofon enekontrol med Cybercity. Sonofon er fuldt ejet af den norske koncern Telenor, som også ejer Canal Digital. Både Cybercity og Sonofon (herunder Telenor-koncernen) er aktive i Danmark på en række markeder. Det er dog kun nogle af markederne, hvor begge selskaber har aktiviteter. Det drejer sig om markederne for fastnettelefoni, højhastigheds internetadgang (fastnet) samt sikkerhedsløsninger og VPN. Tilsammen havde de fusionerende selskaber en koncernomsætning i Danmark på mere end 3,8 mia. kr., og begge selskaber havde hver især en samlet årlig omsætning i Danmark på over 300 mio. kr. Fusionen faldt derfor ind under tærskelværdierne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1. Styrelsen konkluderede, at der ved fusionen hverken blev skabt eller bestyrket en dominerende stilling på nogen af de relevante markeder, ydermere at fusionen ikke hæmmede konkurrencen. Styrelsen godkendte derfor fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 2

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Telefon og internet

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Fastnettelefoni, højhastighedsinternetadgang, sikkerhedsløsning og VPN