Mødedato: 25-08-1999

Sonofons standard storkundeaftaler

Resumé

Ved Dansk MobilTelefon I/S (SONOFON)’s anmeldes af to standardaftaler for storkunder, henholdsvis for private og for stat, amter og kommuner, meddelte Konkurrencerådet, at der ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9, da aftalerne indholdte betydlige rabatordninger, hvorfor de var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1. Konkurrencerådet mente dog, at der kunne gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, dog med undtagelse af bestemmelsen for førtidig udtræden af uopsiglig storkundeaftaler med fastsat mindsteforbrug. Bestemmelsen betød, at en storkunde med fastsat mindsteforbrug ved førtidig udtrædelse ikke alene var forpligtet til at betale den rabattterede abonnesmentsafgift for den resterende uopsigelighedsperiode, men også for det aftalte mindsteforbrug, selvom dette ikke konkret ville blive aftaget. Konkurrencerådet anså dette for at udgøre en så voldsom økonomisk konsekvens, at det ville de facto binde storkunden for hele uopsiglighedsperioden. Bestemmelsen skulle derfor ændres, så den var i overensstemmelse med bestemmelse for førtidig udtræden af en uopsiglig aftale uden aftale om mindsteforbrug, således at storkunden kun skulle betale den rabatterede abonnementsafgift i den resterende periode.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet