Mødedato: 03-06-2014

Spar Nord A/S’ erhvervelse af en række aktiviteter fra FIH Erhvervsbank A/S

Resumé

Transaktionen omfattede Spar Nord A/S’ erhvervelse af en række aktiviteter fra FIH Erhvervsbank A/S. Spar Nord beskæftiger sig med bankvirksomhed, herunder på detailbankmarkedet, engrosbankmarkedet og det finansielle bankmarked. De aktiver, som overdrages, omfatter en række udlånsarrangementer, samt en række hertil knyttede indlånsarrangementer, risikoafdækningsprodukter og garantier. Aktiverne omfatter desuden medarbejdere og 2 lejemål. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke relevant