Mødedato: 19-12-2014

Spar Nord Banks erhvervelse af enekontrol over Nørresundby Bank

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Spar Nord A/S (Spar Nord) og A/S Nørresundby Bank (Nørresundby Bank). Fusionen indebærer, at Spar Nord via et offentligt overtagelsestilbud erhverver mere end 90 pct. af aktiekapital og stemmer i Nørresundby Bank og får ophævet stemmeretsbegrænsningerne i Nørresundby Banks vedtægter, hvorved Spar Nord opnår enekontrol over Nørresundby Bank. Spar Nord-kæden har i dag et landsdækkende distributionsnetværk bestående af 71 lokale filialer. Nørresundby Bank er lokalt forankret i Aalborg-området med 13 afdelinger i Region Nordjylland. Begge banker er aktive på detailbankmarkedet, engrosbankmarkedet og det finansielle bankmarked. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke relevant