Mødedato: 14-01-2011

Sparekassen Lolland AS overtagelse af enekontrollen i Eik Bank Danmark 2010 AS

Resumé

Sagen vedrører Sparekassen Lolland A/S’ overtagelse af enekontrollen i Eik Bank Danmark 2010 A/S. Overtagelsen omfatter samtlige aktier i Eik Bank Danmark 2010 A/S, hvorved Sparekassen Lolland A/S opnår enekontrol over selskabets aktiviteter. Sparekassen Lolland A/S er et pengeinstitut, hvis hovedaktivitet er at drive traditionel pengeinstitutvirksomhed ved at modtage indlån og yde udlån til privat og erhvervskunder og i tilknytning hertil at udbyde professionel økonomisk rådgivning. Eik Bank Danmark 2010 A/S er et i København hjemmehørende online pengeinstitut, der (før opdelingen forud for overdragelsen til Sparekassen Lolland A/S) leverer produkter inden for forretningsområderne retail banking, private banking, asset management, corporate banking, capital markets og treasury. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Den finansielle sektor

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Detailbankmarkedet omfattende, betalings- og opsparingskonti, ind- og udlån, boliglån, billån, betalingskort og netbank samt rådgivning til private og erhvervsdrivende