Mødedato: 31-07-2013

Sparekassen Sjællands erhvervelse af en kontrollerende andel af aktierne i Sparekassen Faaborg A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Sparekassen Sjælland og Sparekassen Faaborg A/S. Fusionen finder sted ved et frivilligt, anbefalet offentligt overtagelsestilbud, som Sparekassen Sjælland har fremsat til aktionærerne i Sparekassen Faaborg A/S om at erhverve samtlige aktier i Sparekassen Faaborg A/S. Sparekassen Sjælland har hovedsæde i Holbæk og har derudover 23 afdelinger på Sjælland. Sparekassen Sjælland leverer ydelser inden for privat, erhverv og investering og har ca. 400 medarbejdere. Koncernen er også aktiv inden for udleje af fast ejendom. Sparekassen Faaborg A/S har hovedsæde i Faaborg og har derudover 14 afdelinger på Fyn. Sparekassen Faaborg A/S leverer ydelser inden for privat, erhverv og investering og har ca. 200 medarbejdere. Koncernen er også aktiv inden for bl.a., leasing og factoring (bl.a. igennem Leasing Fyn Bank A/S, der er et joint venture mellem Sparekassen Faaborg A/S, Middelfart Sparekasse og Svendborg Sparekasse), administration af fast ejendom samt administration af pantebreve og andre fordringer. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant