Mødedato: 22-02-2018

Sparekassen Vendsyssels erhvervelse af Østjydsk Bank A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Sparekassen Vendsyssel og Østjydsk Bank A/S (”Østjydsk Bank”). Fusionen finder sted ved, at Sparekassen Vendsyssel overtager samtlige aktiviteter i Østjydsk Bank, herunder samtlige aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser bortset fra Østjydsk Banks tilbageværende lån i form af hybrid kernekapital og aktiekapital. Overdragelsen gennemføres som en aktivoverdragelse. Gennem fusionen vil Sparekassen Vendsyssel opnå enekontrol over de overtagne aktiviteter i Østjydsk Bank. Sparekassen Vendsyssel driver bankvirksomhed og tilbyder ydelser inden for privat, erhverv og investering. Sparekassen Vendsyssel formidler desuden produkter og tjenesteydelser på vegne af en række samarbejdspartnere, primært inden for realkredit, investering, pension og forsikringer. Sparekassen Vendsyssel har endvidere kontrol over Ejendomsselskabet Vendsyssel ApS, der er aktivt inden for investering og udlejning af fast ejendom. Østjydsk Bank driver ligeledes bankvirksomhed med ydelser inden for privat, erhverv og investering og formidler produkter og tjenesteydelser på vegne af en række samarbejdspartnere, primært inden for pension, investering og udlejning af fast ejendom. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke relevant