Mødedato: 29-11-2000

SPF-selskabet

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte i medfør af konkurrencelovens § 8, stk. 1 SPF –selskabet at de ændringer, som selskabet ville foretage med virkning pr. 1. januar 2000 vedr. SPF-kontrakten, lå inden for den af 16. juni 1999 meddelte fritagelse med varighed indtil 31. december 2002 var ændret. Aftalen var indgået mellem SPF-selskabet og de ca. 3.500 landmænd, som havde SPF svinebesætninger. SPF-selskabet var ejet af Danske Slagterier. Selskabet kontrollerede og deklarererede en særlig sundhedsstatus for de danske svinebesætninger, der havde kontrakt med selskabet. Konkurrencestyrelsen vurderede at der i de anførte ændringer kun var indeholdt konkurrencemæssige lempelser i forhold til aftalesættet, der var meddelt fritagelse 16. juni 1999.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§8, stk. 1

Brancher

Slagteri (Svin)

Samhandeler

Ikke angivet

Afgørelse