Mødedato: 29-01-2003

Spørgsmål vedrørende forståelsen af overgangsreglerne i den nye gruppefritagelse for motorkøretøjer

Resumé

På baggrund af en spørgsmål om udtrykket “er i kraft” (entering into force) i art. 10 i fordningen 1400/2002, som er indført i dansk ret ved bkg. om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler om samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen forelagde konkurrencestyrelsen spørgsmålet for Kommissionen. Kommissionens har præciseret at at begrebet skal forstås sådelse, at alle elementer af forhandlerkontrakten skal være gyldige og praktisk anvendelige den 30. september 2002. Såfremt bestemmelsen i forhandlerkontrakten først var anvendelig fra den 1. oktober 2002 er kontrakten omfattet af 1400/2002. Endvidere præciserede Konkurrencestyrelsen, at importøren ikke kan begrænse antallet af autoriserede værksteder i et bestemt område, men kun stille rent kvalitative krav.

Myndigheder

Rådet

Regler

Vejledning

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Motorkøretøjsbranchen

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant