Mødedato: 29-05-2002

Standardaftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck

Resumé

Efter anmeldes af en stanadardaftale med Amtsrådsforeningen og Falcks Redningskorps, meddelte Konkurrencestyrelsen, at aftalen var omfattet af KL § 6, stk. 1, og derfor ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Aftalen skulle anvendes ved indgåelse af aftale mellem de enkelte amter og Falck om overdragelse af ambulanceberedskab mv. til Falck. Aftalen indeholdte en række standardvilkår omkring betaling, kontrol, udløb og opsigelse, og ville, efter styrelsens, opfattelse medføre en uniformering af priser og vilkår. Da aftalen omvendt rummede en række administrative fordele kunne den dog opnå fritagelse jf. KL § 8, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Redningstjeneste

Samhandeler

Ikke angivet