Mødedato: 15-12-1999

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde

Resumé

Konkurrencerådet fandt på baggrund af anmeldese, at en standaftale om skorstensfejning samt en aftale om vejledende gebyrer for skorstenfejearbejde mellem Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, og de kunne derfor ikke gives ikke-indgrebserklæringer efter KL § 9. Standardaftalen indeholdte bestemmelser om tidsubestemt tildeling af bestemte geografiske områder, hvilket ville bevirke en geografisk opdeling af markedet. Desuden fandt rådet, at de vejledende gebyrer kunne medføre en uniformering af prisdannelsen og dermed hæmme prisdannelsen. Konkurrencerådet fandt ikke, at de to aftale kunne gives individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, da betingelserne herfor ikke var opfyldt. Konkurrencerådet meddelte derfor et påbud til parterne om, at ophæve vilkåret om tidsubestemt tildeling af bestemte geografiske områder samt de vejledende gebyrer, bortset fra de lovfastsatte grundgebyrer for kontrolmåling af mindre oilefyr. Ophævet af ankenævnet ved kendelse af 16/1-2001, idet ankenævnet ikke mente den indgået aftaletype var omfattet af konkurrencelovens § 6. Standardaftalen vedrørte en ydelse, der ikke blev reguleret ved konkurrenceloven.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 3

Brancher

Skorstensfejer

Samhandeler

Ikke angivet