Mødedato: 27-09-2000

Standardkontrakt med engelsk klausul

Resumé

Styrelsen har i følgende sag behandlet en klage over, at en virksomhed anvendte en såkaldt engelsk klausul i sine kontrakter. Dette var en klausul, hvor en given kunde kunne oplyse leverandøren om eventuelle tilbud, som kunden modtager fra andre leverandører, hvis disses tilbud ligger under leverandørens priser. Styrelsen var af den opfattelse, at engelske klausuler, eller bestemmelser med lignende indhold, var konkurrenceretligt problematiske, idet den informationsudveksling, der var forbundet med sådanne bestemmelser, kunne have konkurrenceskadelige virkninger. Klausulerne bedømmes efter konkurrencelovens §§ 6 og 11. Selskabet meddelte efterfølgende, at standardkontrakterne ikke længere indeholdte sådanne klausuler, hvorfor Styrelsen ikke fandt anledning til at foretage sig yderligere i sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§§6 og 11

Brancher

Informationsudveksling

Samhandeler

Ikke angivet