Mødedato: 23-02-2005

Statens Seruminstituts favorisering af Udlandsvaccinationen I/S

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste at behandle en klage fra Danske Lægers Vaccinations Service over Staten Serum Instituts (SSI) favorisering af Udlandsvaccinationen I/S, jf. konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt. Styrelsens umiddelbare vurdering af sagen var, at de påklagede forhold havde så ringe effekt på konkurrencen, at der ikke kunne gribes ind efter konkurrenceloven. Klager, der var aktør på markedet for vaccinationer, anførte, at Udlands-vaccinationen I/S hhavdear en konkurrencemæssig fordel, der forvred konkurrencen på markedet. Fordelen blev opnået ifølge klager ved, at Udlandsvaccinationen I/S lejede sig ind i SSI’s lokaler, og derved nød godt af SSI’s gode omdømme. Fordelen blev forstærket af, at opkald til SSI vedr. den praktiske udførelse af vaccinationen blev omstillet direkte til Udlandsvaccinationen I/S. Styrelsen antog ved behandlingen af sagen, at den konkurrencemæssige fordel var begrænset til dele af hovedstadsområdet. Styrelsen antog endvidere, at hovedparten af de potentielle kunder søgte information om vaccination ved egen læge, på Internettet, eller i telefonbogen, hvor SSI og Udlandsvaccinationen I/S fremstod som adskilte enheder. På baggrund heraf vurderede styrelsen, at kun en mindre del af de potentielle kunder ringede til SSI for at få råd om vaccination og dermed automatisk blev omstillet til Udlandsvaccinationen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§14, stk. 1, 3. pkt.

Brancher

Vaccinationer

Samhandeler

Ikke angivet