Mødedato: 27-08-2003

Statoil og Naturgas Fyn stifter Joint Venturet – Statoil Gazelle A/S

Resumé

Sagen vedrørte Statoil og Naturgas Fyns stiftelse af Joint Venturet “Statoil Gazelle A/S”. Joint venturet vil som udgangspunkt være ejet 70 pct. af Gazelle A/S og 30 pct. af Statoil Danmark. Statoilkoncernen er blandt de største leverandører af naturgas i Europa. Naturgas Fyn I/S driver virksomhed med naturgashandel i Danmark og distributionsvirksomhed på Fyn. Statoil Danmark havde en option på at købe yderligere andele af selskabet. Joint venturet skal fra overdragelsen drives som en selvstændig virksomhed under parternes fælles kontrol. Joint venturet anses for selvstændigt virkende på markedet for detailsalg af naturgas i Danmark, jf. kl. § 12 a, stk. 2. Der var således tale om en fusion, jf. § 12 a, stk. 1, nr. 2. Det blev slutteligt meddelt Statoil Danmark A/S og Gazelle A/S, at Statoil og Gazelles oprettelse af joint venturet – Statoil Gazelle A/S – udgør en fusion omfattet af konkurrencelovens § 12 a, stk. 2, jf. § 12 a, stk. 1, nr. 2, og at fusionen i medfør af konkurrencelovens § 12 c, stk. 2, jf. § 12 c, stk. 1, godkendes, idet fusionen ikke skabte eller styrkede en dominerende stilling, der bevirkede, at den effektive konkurrence blev hæmmet betydeligt.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 2, jf. § 12 c stk. 1

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Olie og gas

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Detail- og engroshandel med naturgas. Udvinding og produktion af naturgas. Transport af naturgas