Mødedato: 30-08-2006

Stiftelse af joint venture mellem Post Danmark A/S og 365 Media Scandinavia A/S

Resumé

Sagen vedrørte stiftelsen af et joint venture mellem Post Danmark A/S og 365 Media Scandinavia A/S. Joint venturet var et distributionsselskab, der skulle distribuere adresseløse forsendelser, inkl. lokale, regionale og landsdækkende aviser om morgenen før kl. 07.00. Oprettelsen af joint venturet udgjorde en fusion. Den 14. juli 2006 gav Konkurrencerådets næstformand og Konkurrencestyrelsens direktør dog dispensation til, at joint venturet kunne gennemføre en række konkrete tiltag. Fusionsparterne fik bl.a. dispensation til at etablere joint venturet, ansætte personale og anskaffe nødvendigt udstyr mv. Dispensationen blev givet, fordi en række virksomheder på avismarkedet og distributionsmarkedet var i færd med at etablere konkurrerende virksomheder, hvorfor joint venturet uden dispensationen ville stilles ringere i konkurrencen end sine konkurrenter. I forhold til transaktionen fandt konkurrencerådet, at den ville have virkninger på konkurrencen på produktmarkedet for (i) distribution af adresseløse forsendelser inkl. lokale, regionale og landsdækkende aviser, hvor Post Danmark er dominerende, (ii) udgivelse af aviser samt (iii) avisannoncer. Selvom fusionen isoleret set ville have positive virkninger på alle de tre relevante markeder, så rådet dog også en række problemer på markedet for adresseløse forsendelser, inkl. lokale, regionale og landsdækkende aviser, da JV kunne styrke Post Danmarks dominerende stilling her. Konkurrencerådet kunne dog godkende fusionen med tilsagn om, at Post Danmark ikke ville anvende JV som underleverandør og afholde sig fra at stille material mv. til rådighed for dette, bortset fra i en opstartsfase og her på almindelige kommercielle vilkår. Endelig ville JV anvende mindstepriser godkendt af KFST samt ikke kunne nægte at distributere for tredjemand, med forbehold for direkte konkurrenter indenfor gratis morgenaviser.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Tilsagn

Litra

§ 12e, stk. 1

Brancher

Distribution af trykvare

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Distribution af adresseløse forsendelser. Markedet for udgivelse af aviser og avisannoncer