Mødedato: 30-01-2008

Suzuki Bilimport Danmark A/S afstår fra at opkræve gebyr for udstedelsen af EF-overensstemmelsesattester for nye biler og reducerer samtidig ekspeditionstiden væsentligt

Resumé

Konkurrence styrelsen fandt på baggrund af udtalelser fra Kommissionen og Fædselsstyrelsen, at Suzuki Bilimport Danmark A/S’ opkrævning af gebyr for udstedele af EF-overensstemmelsesattester ikke var lovlige i henhold til konkurrenceloven. Suzuki Bilimport Danmark valgte at ophæve kravet af betaling efter dialog med styrelsen. Styrelsen valgte på den baggrund at lukke sagen.