Mødedato: 13-02-2018

Sweco Danmark A/S og Årstiderne Arkitekter Group A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Sweco Danmark A/S og Årstidernes Arkitekter Group A/S. Transaktionen finder sted ved, at Sweco Danmark A/S erhverver 100 pct. af aktierne i Årstidernes Arkitekter Group A/S. Sweco Danmark A/S erhverver dermed enekontrol over Årstidernes Arkitekter Group A/S. Sweco Danmark A/S er et dansk datterselskab i Sweco-koncernen, som har hovedsæde – og er børsnoteret – i Sverige. Sweco Danmark A/S er aktiv inden for teknisk rådgivning, herunder rådgivningsydelser inden for teknik, miljøteknologi og arkitektur. Årstidernes Arkitekter Group A/S er en dansk virksomhed, der beskæftiger sig med salg af rådgivningsydelser inden for arkitektur og byggeri. Årstidernes Arkitekter er specialiseret i rådgivende arkitektvirksomhed igennem alle byggeriets faser og beskæftiger sig primært med projektledelse, digitalt byggeri og 3D-projektering, brugerinvolvering og bæredygtighed. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Rådgivning (arkitekt og teknik)

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet