Mødedato: 08-02-2013

SYD ENERGIs overtagelse af STOFA godkendt

Resumé

Sagen vedrører Syd Energi Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol med Stofa Holding A/S. Fusionen sker ved, at Syd Energi A.m.b.a gennem sit helejede datterselskab Syd Energi Holding A/S køber 100 pct. af aktierne i Stofa Holding A/S og dermed også overtager Stofa A/S og dette selskabs datterselskaber. Syd Energi A.m.b.a og dette selskabs datterselskaber betegnes herefter ”SE”, og Stofa Holding A/S, Stofa A/S og dette selskabs datterselskaber betegnes herefter ”Stofa”. SE er et energiselskab, hvis primære aktivitet består i at drive elforsyningsvirksomhed i henhold til bevilling efter elforsyningsloven. SE har også en række andre aktiviteter som bl.a. levering af naturgas, forhandling af solcelleanlæg og varmepumper samt rådgivning om energibesparelse. Stofa er et 100 pct. ejet datterselskab af Stofa Holding A/S, som er kontrolleret af det svenske selskab Ratos Kabel Holding AB, som kontrolleres af den svenske kapitalfond Ratos AB. Stofa ejes således med 98,89 pct.’s vedkommende af den svenske kapitalfond, Ratos AB, mens de resterende under 2 pct. af Stofa ejes af bestyrelsen og medarbejdere. Stofa er aktiv indenfor distribution af tv-kanaler via især kabel, hvor Stofa distribuerer tv-kanaler kollektivt til antenneforeninger. Stofa leverer også bredbånd og fastnettelefoni til slutbrugere samt administrationstjeneste (fakturering). Endelig udbyder Stofa el-virksomhed, der består i at projektere, udbygge, installere og vedligeholde antenneanlæg til antenneforeninger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte Syd Energis erhvervelse af Stofa, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2, 1. pkt., jf. stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 2, 1. pkt.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant