Mødedato: 02-11-2012

Sydbank A/S’ erhvervelse af Tønder Bank A/S

Resumé

Fusionen vedrørte Sydbank A/S’ erhvervelse af Tønder Bank A/S. Transaktionen indebærer, at Sydbank erhverver Tønder Banks virksomhed. Erhvervelsen omfatter samtlige aktiver og rettigheder, som tilhører Tønder Bank på overdragelsestidspunktet. Sydbank erhverver dermed direkte kontrol over aktiviteterne i Tønder Bank. Sydbank og Tønder Bank beskæftiger sig med bankvirksomhed, herunder på detailbankmarkedet, engrosbankmarkedet og det finansielle bankmarked. Begge banker er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet