Mødedato: 18-06-2003

Taksatorringens vedtægter II

Resumé

Konkurrencestyrelsen forlængede fritagelsen af Taksatorringens vedtægter i yderligere 5 år. Forholdene i anmodningen om fortsat fritagelse adskilte sig ikke væsentligt fra de omstændigheder, som lå til grund for Konkurrencerådets vurdering af vedtægterne i 1999. Styrelsen fandt, at samarbejdet fortsat måtte antages at medføre en effektiv skadesopgørelse, samtidig med at det lettede de mindre forsikringsselskabers adgang til markedet. Se Rådsafgørelse 28/4-99

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§9

Brancher

Forsikring/Pension

Samhandeler

Ikke angivet