Mødedato: 25-09-2002

TDC’s maksimalpriser for 2003 og 2004 I

Resumé

Telestyrelsen anmodede ved skrivelse af 10. september 2002 Konkurrencestyrelsen om en udtalelse om Tele Danmarks forslag til endelige maksimalpriser for forsyningspligtområdet for 2003 og foreløbige maksimalpriser for 2004. Hertil fandt Konkurrencerådet ikke, at TDCs forslag til endelige maksimalpriser på forsyningspligtområdet for år 2003 og foreløbige maksimalpriser for år 2004 var konkurrenceforvridende eller på anden måde i strid med konkurrenceloven. TDCs prisforslag udgjorde derfor ikke et misbrug af dominerende stilling i strid med konkurrencelovens § 11, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet