Mødedato: 24-09-2003

TDC’s maksimalpriser for 2003 og 2004 II

Resumé

Sagen vedrørte TDC’s maksimalpriser for 2003 og 2004. I det fremlagte forslag var opkaldsafgiften for nummeroplysningstjenesterne forhøjet fra 1,75 kr. til 2 kr. Derudover var minutprisen på 113 i dagtid forhøjet fra 9,95 kr. til 13 kr. Desuden skete der forhøjelse i prisen for teknikerbesøg samt et prisfald for oprettelse af stik. Samlet set blev de foretagne prisændringer omkostningsneutrale. Det meddeles IT- og Telestyrelsen, at det af TDC fremsendte forslag til ændrede maksimalpriser ikke er konkurrenceforvridende og dermed ikke i strid med konkurrencelovens § 11.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

§11

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Telefoni

Samhandeler

Ja