Mødedato: 26-04-2006

Telekommunikationsindustriens brancheaftale om masteleje (Mastesag V)

Resumé

Konkurrencerådet vurderede, at den tidligere aftale indgået i brancheforeningen IT, ikke kunne på ny kunne fritages fra konkurrencelovens § 6, jf. § 8, stk. 1, på grund af den store overskudsgrad for udlejning af atennepositioner. Konkurrencerådet meddelte IT og aftaleparterne at aftalen ikke ville kunne opnå ny fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1. Se i øvrigt konkurrencerådets afgørelse af 20. december 2006.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Telekommunikation