Mødedato: 30-08-2007

Telenors overtagelse af Tele2

Resumé

Sagen vedrører Telenors overtagelse af Tele2 A/S. Telenor var inden fusionen især en betydelig udbyder på markedet for mobiltelefoni, og med fusionen overhaler selskabet Telia og bliver næststørste udbyder efter TDC både mht. abonnementer og trafikminutter. Selvom Telenor med fusionen får styrket sine markedsandele på både fastnet og bredbånd markant, er Telenors markedsandele på disse områder fortsat langt mindre end TDC’s andele. Fusionen indebar, at den største aktør uden eget mobilnet, Tele2, blev opslugt af en af mobilnetejerne, Telenor. Da Tele2’s udbud i forvejen var baseret på Telenor’s mobilnet, havde dette ikke større praktisk betydning. Fusionen havde desuden den betydning, at Tele2, som i et vist omfang havde haft rolle som den mest aggressive udfordrer (maverick) af TDC på fastnettelefoni til private, ophørte som selvstændig virksomhed. Tele2 havde ikke haft samme rolle på internet og mobiltelefoni. Konkurrencestyrelsen vurderede, at fusionen ikke gav Telenor en dominerende stilling, hvorfor fusionen kunne godkendes uden vilkår.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Mobiltelefoni

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Fastnettelefoni, mobiltelefoni, bredbånd/internet og tv