Mødedato: 18-06-2003

Telia A/S klager over TDC Forlag A/S

Resumé

Telia A/S klagede ved brev af 27. maj 2002 til Konkurrencestyrelsen over en række vilkår i en aftale indgået med TDC Forlag om betingelserne for, at Telias abonnenter optrådte i TDC Forlags trykte telefonbøger. Det relevante marked var markedet for (husstandsomdelte) navnebøger med aktivt validerede (kvalitetssikrede) data. Telia påklagede derudover også, at aftalen mellem forlaget og Telia gav forlaget mulighed for at videresælge data modtaget fra Telia, hvilket hæmmede Telias muligheder for i konkurrence med forlaget at sælge validerede data. Det var Konkurrencestyrelsens vurdering, at det ikke burde komme forlaget til skade, at Telia uopfordret leverede data, som opfyldte mere end de i § 34 fastlagte krav. Sidste klagepunkt var at Telia fandt at der forelå uklarheder omkring mulighederne for at få bragt 90-numre i telefonbogen. Forlaget forsikrede styrelsen om, at der ikke var hindringer for at 90-numre kom i forlagets publikationer. Konkurrencestyrelsen vurderer således, at de påklagede forhold ikke udgjorde misbrug af den dominerende stilling.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Samhandeler

Ikke angivet