Mødedato: 23-05-2007

Telia køber debitel

Resumé

Sagen vedrørte TeliaSonera AB’s (Telia) køb af alle aktierne i debitel Danmark A/S (Debitel). Med købet overtog Telia også debitels ejerandel på 50 pct. i DLG Tele, som iht. aftale med den anden interessent (DLG) gav Telia ret til at udøve bestemmende indflydelse over DLG Tele. Det var Konkurrencestyrelsens samlede vurdering, at fusionen mellem Telia og debitel ikke hæmmede den effektive konkurrence betydeligt, hvorfor den blev godkendt.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Mobiltelefoni

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Markederne for fastnettelefoni, mobiltelefoni og bredbånd