Mødedato: 01-02-2008

Telia Telecom A/S (dom)

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde iværksat en kontrolundersøgelse, som gik udover den på forhånd indhentede retskendelse. Endvidere havde de, ifølge sagsøger, lækket nyheden om kontrolundersøgelsen til pressen. Telia, som havde været genstand for kontrolundersøgelsen, forsøgte først at opnå erstatning efter det straffeprocesuelle regelsæt. Dette blev nægtet ved Østre Landsrets dom af 19 FEB 2004, da der ikke var tale om et straffeprocessuelt skridt. Herefter blev sagen forfulgt som et civiltretligt søgsmål direkte mod Konkurrencestyrelsen. Højesteret fandt dog ikke anledning til at kritisere den iværksatte kontrolundersøgelse, hverken efter konkurrencelovens § 18 eller grundlovens § 71. Ej heller fandtes det godtgjort, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde lækket fortrolige informationer til pressen.

Myndigheder

Dom

Regler

kl § 18

Udfald

Frikendt

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant