Mødedato: 19-12-2019

Temporary Space Nordics AB’s erhvervelse af G.S.V. Materieludlejning A/S’ pavillonforretning

Resumé

Transaktionen er en aktivoverdragelse, hvor TSN overtager de aktiviteter i G.S.V. Materieludlejning A/S, der knytter sig til salg og udlejning af pavilloner. Aktiviteterne indskydes i LinkCo og TSN erhverver enekontrol over LinkCo. TSN beskæftiger sig primært med udlejning af pavilloner til bl.a. beboelse, børnehaver, skoler, plejecentre, kantiner og kontor. Desuden har selskabet i mindre omfang aktiviteter inden for salg af pavilloner. Selskabet er aktivt i Danmark, Sverige, Norge og Finland. TSN beskæftiger sig ligeledes primært med udlejning af pavilloner til bl.a. beboelse, børnehaver, skoler, plejecentre, kantiner og kontor, og i mindre omfang med salg af pavilloner. Selskabet er primært aktivt i Danmark. KFST tog udgangspunkt i det overordnede marked for salg og udlejning af modulære bygninger, der omfattede både pavilloner og moduler, og lod det stå åbent, om der skulle ses et samlet marked for salg og udlejning af pavilloner, et samlet marked for pavilloner og moduler, eller om det skal segmenteres efter brugsform eller anskaffelsesform. Endvidere fandt styrelsen, at markedet var nationalt. På et samlet marked ville parternes markedsandele være 10-20 procent, og ved opdeling kunne de evt. opnå en markedsandel på 20-30 procent på markedet for pavilioner til udlejning i Danmark. Endvidere ville ændringen i HHI ikke overstige EU-Kommissionens screeningstest, jf. de horisontale retningslinjer. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte herefter fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Sal og udledning af pavilioner

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Udbuds, og efterspørgselsessubstitution

Produktmarkeder

salg og udlejning af pavilloner og moduler, men mulig opdeling