Mødedato: 09-03-2009

Thisted Kommunes redegørelse om kommunens frit valgspriser

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at Thisted Kommune ikke havde overholdt reglerne servicelovens fritvalgsordning for prisfastsættelsen af serviceydelserne for årene 2007 og 2008. Da kommunen havde til hensigt, at offentliggøre a conto priserne for 2010 ultimo 2009 i overensstemmelse med fritvalgsreglerne, valgte styrelsen ikke at foretage sig yderligere i sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Statsstøtte