Mødedato: 28-09-2012

Thorkil Andersen Holding A/S’ overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S

Resumé

Fusionen vedrørte Thorkild Andersen Holding A/S’ overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. Transaktionen indebærer, at Thorkil Andersen Holding A/S overtager 57,05 pct. af den nominelle selskabskapital i Agri-Norcold A/S fra dels Mejeriforeningen Danish Dairy Board og dels Tican A/S. Danish Crown A/S ejer de resterende 42,95 pct. af den nominelle selskabskapital. Agri-Norcold driver virksomhed inden for frysehusbranchen – primært til kunder i industrien. Agri-Norcold er aktiv på markedet for kommerciel frysehusdrift i Danmark. Thorkil Andersen Holding driver gennem sit datterselskab Frode Laursen A/S en logistik- og transportvirksomhed. Frode Laursen tilbyder transport og logistik (lagerhotelydelser) inden for dagligvarer til især dagligvareforretninger og –grossister i Danmark og Norden samt transport, shipping og fortoldning internationalt. Danish Crown-koncernen er en international fødevareproducent, der opererer på kødmarkedet globalt og er involveret i komplementære fødevare-forædlingsaktiviteter. Danish Crown har en betydelig eksport og efterspørger bl.a. i den forbindelse frysehusydelser. Thorkild Andersen Holding og Danish Crown vil efter fusionen udøve fælles kontrol over væsentlige beslutninger i joint venture-selskabet, Agri-Norcold. Det var styrelsens samlede vurdering, at virkningen af fusionen på de relevante markeder ikke indebar, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt, herunder som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling. Fusionen blev derfor godkendt i medfør af konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 1

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant