Mødedato: 27-08-2003

Tilbudskoordinering ved kommunalt støttede byfornyelsesprojekter

Resumé

Efter henvendelse fra en tidligere ansat hos en virksomhed der blev lavestbydende på to hovedentrepriser i kommunalt regi, undersøgte Konkurrencestyrelsen om der skulle havde været foregået en en koordinering af tilbud. De pågældende kommuner havde dog selv haft undersøgt sagen, hvorfor styrelsen ikke fandt, at en kontrolundersøgelse ville være hensigtmæssig, da virksomhederne allerede var bekendt med at sagen blev undersøgt. Endvidere var det umuligt at foretage en kontrolundersøgelse hos to af virksomheder, da disse var gået konkurs, herunder den lavestbydende entreprenør. Ved afslutnignen af sagen forelå der dokumentation fra en af virksomhederne om at have deltaget i en pro foma licitation. Konkurrencestyrelsen lukkede sagen unden at anmode anklagemyndigheden om at rejse tiltale, da den ledende virksomhed var gået konkurs. Istedet blev det for parterne indskærpet at forholdene ville kunne inddrages ved fremtidige vurdering af overtrædelse af konkurrenceloven.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Entreprenør- ingeniørvirksomhed

Samhandeler

Ikke angivet