Mødedato: 24-06-2009

To tyske forbundsstater Freie und Hansestadt og Schleswig-Holsteins overtagelse af HSH Nordbank AG

Resumé

Konkurrencestyrelsen godkendte d. 16. juni 2009 Freie und Hansestadts og SchleswigHolsteins overtagelse af HSH Nordbank AG. Konkurrencestyrelsen vurderede, at fusionen ikke ville medføre betydelige ændringer i markedsstrukturerne på de berørte finansielle markeder. Godkendelsen byggede primært på det forhold, at de to tyske forbundsstater hverken direkte eller indirekte var aktive på det danske marked. Fusionen indebar derfor ingen tilvækst i parternes markedsandele, og konkurrencen på de berørte markeder blev således ikke hæmmet.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant