Mødedato: 18-03-2015

Togu ApS, Kata A/S og DSV Miljø Holding A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Togu ApS, Kata A/S og DSV Miljø Holding A/S. Ved transaktionen erhvervede Togu ApS og Kata A/S 50 pct. af ejerandelen i DSV Miljø Holding A/S, så de samlet opnåede 100 pct. ejerandel af DSV Miljø Holding A/S. DSV Miljø Holding har en række underliggende selskaber, der har aktiviteter inden for affaldshåndtering, transport og logistik til byggesektoren samt salg af råvarer (navnlig sand og grus) til byggesektoren samt spildevandsbehandling. DSV Miljø Holding er derfor hovedsageligt aktiv på følgende danske markeder: markedet for håndtering af byggeaffald, markederne for transport til byggesektoren og landsbrugs- og grovvaresektoren, markedet for salg af grus og sten og markedet for spildevandsbehandling. Togu ApS ejede tre ejendoms- og investeringsselskaber samt interesser indenfor levering af kontorartikler, elektronik, kontormøbler, lagerudstyr, husholdning og forfriskninger. Kata ApS var et investeringsselskab uden underliggende selskaber. KFST fandt derfor, at fusionen kke gav anledning til indsigelser, hvorefter den blev godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant