Mødedato: 15-06-2016

Total Produce Nordic AB og G. Kramer & Zonen Beheer B.V.’s aftale om et JV samt overtagelse af selskaberne Vidinge Grönt AB, Norrvidinge Boställe AB og Sintum Fatigheter AB

Resumé

Ved transaktionen erhvervede Total Produce Nordic AB og G. Kramer & Zonen Beheer B.V. fælles kontrol med selskaberne Vidinge Grönt AB, Norrvidinge Boställe AB og Sintum Fastigheter AB gennem det nyoprettede JV Vezet Convenience Nordic AB. Derved forelå der to indbyrdes forbundne fusioner omfattende 1) stiftelsen af et JV og 2) dettes erhvervelse af en række selskaber, der skulle behandles samlet og som en fusion. Total Produce Nordic AB var aktiv i Danmark på markedet for import og salg af frugt og grønt til skandinaviske grossister og detailhandlen samt inden for modning af frugt, såsom bananer. G. Kramer & Zonen Beheer B.V. var aktive i Danmark i forhold til leveringen af produkter inden for convenience-markedet, herunder måltidssalater, frugtsalater, friske pizzaer til opvarmning m.v. Endvidere leverer virksomheden snittede salater og andet forarbejdet/vasket grønt, såsom babysalat. I følge KFST var der kun begrænsede horisontale og vertikale overlap, hvorfor fusionen ikke gav anledning til konkurrenceretlige betænkeligheder. Fusionen kunne således godkendes efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Fødevare

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Frugt og grønt