Mødedato: 30-03-2009

Totempo A/S’ prisaftaler med selvstændige værksteder

Resumé

Totempo havde overfor forbrugerne annonceret med, at dens kunder ville skulle betale en fastpris for reparationer ved dennes underleverandøre. Totempo udtalte selv, at der var tale om frachiseaftaler, men grundet karakteren af aftalerne, fandt konkurrencerådet, at aftalerne var underleveranceaftaler. Hele kunderansvaret forblev dog hos Totempo og overgik aldrig til det enkelte værksted, og der var derfor ikke tale om bindende videresalgspriser. Totempo havde dog opsagt en underleverandør der havde skilte med priser på under den Totempo annoncerede med. Totempo havde endvidere udsendt en e-mail, hvor det blev gjort klart, at der ikke måtte skiltes til en lavere pris. Kokurrencestyrelsen fandt dog ikke ingen indikationer for, at der faktisk var indgået aftale med værkstederne, hvorfor, sammenholdt med den meget korte tidsperiode, konkurrencestyrelsen valgte ikke at forfølge sagen yderligere.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6a

Brancher

Bilsalg

Samhandeler

Ikke angivet