Mødedato: 23-02-2005

Transporterhvervets Uddannelsesråd (TUR)

Resumé

På foranledning af tre klager fandt Konkurrencerådet, at Undervisningsministeriet tildelte Transporterhvervets Uddannelsesråd (TUR) statsmidler, der indirekte var anvendt til fordel for TUR Forlag, hvorfor der forelå ulovlig statsstøtte. Den ulovlige statsstøtte var givet i form af TUR’s de facto eneret til undervisningmaterialer udgivet igennem TUR Forlag, som der var anvendt statsmidler til at udvikle. Rådet fandt, at såfremt undervisningsministeriet gjorde materialerne tilgængelige for konkurrenterne på markedet indenfor 3 måneder, ansås statsstøtten for ophørt. I juni 2005 kunne Konkurrencerådet konstatere, at Undervisningsministeriet havde opfyldt betingelserne i rådets afgørelse ved at gøre materiale tilgængeligt for alle inden for 3 måneder. Undersningsministeriet havde derfor fuldt rådets påbud.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Statsstøtte